Pricacy verklaring:

Privacyverklaring Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten
Juni 2019, update januari 2022

Jouw privacy vind ik erg belangrijk. Ik ga dan ook vertrouwelijk om met jouw gegevens, je gegevens zijn veilig bij mij. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik met je gegevens doe en waarom. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Laat het me weten.
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten, gevestigd aan Ytsjesân 44 8939 DH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.bruidsmomenten.nl
Ytsjesân 44
8939 DH Leeuwarden
06-15085166
info@bruidsmomenten.nl
 
Persoonsgegevens die ik verwerk:
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– (Online) Locatiegegevens (o.a. trouwlokaties en shootlokaties)
– Datums (trouwdatum en shootdatums)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn vak is fotograaf. Vanuit dit oogpunt leg ik portretten vast waaruit (mogelijk) bijzondere gegevens kunnen worden afgeleid.
Mijn website (www.bruidsmomenten.nl) en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@bruidsomenten.nl, dan verwijder ik deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen en verstrekken van offertes, prijsopgaven en overeenkomsten
– Het uitvoeren van de opdracht en het maken van de foto’s
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over (wijzigingen) van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Gegevens voor de belastingdienst bewaar ik 7 jaar, overige gegevens maximaal 2 jaar.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten jouw persoonsgegevens aan andere derden. Te weten:
– Inplannen afspraken en shoots 
– Versturen informatie en nieuws
– Gegevensverwerking (Google Docs, E-boekhouden en Google Spreadsheet)
– Cloud opslag (Google drive, Adobe, Pixieset, E-boekhouden)
– Album- drukwerk leveranciers (Saal Digitaal/Profoto)
– Hosting voor website en e-mail (Transip)
– Software voor bewerken van foto’s (Lightroom en Photoshop)
– Adwords (adverteren met foto’s)
– Facebook en Instagram (adverteren met foto’s)
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bruidsmomenten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bruidsmomenten.nl